Ống PVC | Ống uPVC | Ống HDPE | hat nhua | thiết kế karaoke | ống nhựa PVC
Sản phẩm
Bình nước không quai
BÌNH 1 LÍT DẸP
BÌNH 1 LÍT SỌC
Bình nước có quai
BÌNH 1,2 LÍT CÓ QUAI
BÌNH 1,6 LÍT CÓ QUAI
BÌNH 2L CÓ QUAI
Hũ kiểu
HŨ LU NẮP QUAI 2K3
Hũ lục giác các loại
HŨ LỤC GIÁC QUAI 3K
HŨ LỤC GIÁC QUAI 2K
HŨ LỤC GIÁC QUAI 1K6
Hủ đựng hạt các loại
HŨ VUÔNG EO NHỎ
HŨ VUÔNG CAO 200G
HỦ HẠT ĐIỀU 800G
Các loại hũ tròn
HŨ 2K2 CAO
HŨ CAO 60
Các loại hũ vuông,bát giác
Hũ bát giác 10kg quai
HŨ BÁT GIÁC 7KG QUAI
HŨ BÁT GIÁC 5KG QUAI
Developed by Phuong Nam Design