Hủ nắp vặn

Hủ nắp nhôm 150 ml

  • Mã sản phẩm: loading...
  • Kích thước: Ø67*53mm
  • Mô tả :
Chia sẻ: Facebook twitter
Hủ nắp nhôm lục giác 300 ml

Kích thước: Ø67*89mm

Hủ nắp nhôm 350 ml

Kích thước: Ø85*83mm

Hủ nắp nhôm 380 ml

Kích thước: Ø50*170mm

Hủ nắp nhôm 430 ml

Kích thước: Ø70*120mm

Hỗ trợ trực tuyến