Hủ nắp bật

Hủ nắp nhôm bật 400 ml

  • Mã sản phẩm: 304
  • Kích thước: Ø90*90mm
  • Mô tả :
Chia sẻ: Facebook twitter
Hủ nắp nhôm bật 250 ml

Kích thước: Ø90*65mm

Hủ nắp nhôm bật 500 ml

Kích thước: Ø90*102mm

Hủ nắp nhôm bật 540 ml

Kích thước: Ø90*112mm

Hủ nắp nhôm bật 630 ml

Kích thước: Ø90*127mm

Hỗ trợ trực tuyến