Hủ nắp bật

Hủ nắp nhôm bật 770 ml

  • Mã sản phẩm: 307
  • Kích thước: Ø90*162mm
  • Mô tả : 1 Bộ gồm : _ Thân hủ _ Nắp nhôm xé _ Nắp nhựa dẻo
Chia sẻ: Facebook twitter
Hủ nắp nhôm bật 250 ml

Kích thước: Ø90*65mm

Hủ nắp nhôm bật 400 ml

Kích thước: Ø90*90mm

Hủ nắp nhôm bật 500 ml

Kích thước: Ø90*102mm

Hủ nắp nhôm bật 540 ml

Kích thước: Ø90*112mm

Hỗ trợ trực tuyến