Hủ Nắp Nhôm

Hủ tròn nắp nhôm 350 ml Hủ tròn nắp nhôm 350 ml

Mã sản phẩm: B 323

Hủ vuông nắp nhôm 550 ml Hủ vuông nắp nhôm 550 ml

Mã sản phẩm: B 326

Hủ nắp nhôm 1000 ml Hủ nắp nhôm 1000 ml

Mã sản phẩm: C 330

Hủ nắp nhôm 500 ml Hủ nắp nhôm 500 ml

Mã sản phẩm: B 325

sản phẩm demo 4 sản phẩm demo 4

Mã sản phẩm: BN001

Hủ tròn nắp nhôm 350 ml

Kích thước:

Hủ vuông nắp nhôm 550 ml

Kích thước:

Hủ nắp nhôm 1000 ml

Kích thước:

Hủ nắp nhôm 500 ml

Kích thước:

sản phẩm demo 4

Kích thước:

Hỗ trợ trực tuyến