Hủ nắp vặn

Hủ nắp nhôm 150 ml Hủ nắp nhôm 150 ml

Mã sản phẩm: loading...

Hủ nắp nhôm lục giác 300 ml Hủ nắp nhôm lục giác 300 ml

Mã sản phẩm: M367

Hủ nắp nhôm 350 ml Hủ nắp nhôm 350 ml

Mã sản phẩm: B323

Hủ nắp nhôm 380 ml Hủ nắp nhôm 380 ml

Mã sản phẩm: X233

Hủ nắp nhôm 430 ml Hủ nắp nhôm 430 ml

Mã sản phẩm: 187

Hủ nắp nhôm 500 ml Hủ nắp nhôm 500 ml

Mã sản phẩm: B 70

Hủ vuông nắp nhôm 550 ml Hủ vuông nắp nhôm 550 ml

Mã sản phẩm: B351

HỦ NẮP NHÔM 800 ML HỦ NẮP NHÔM 800 ML

Mã sản phẩm: C328

Hủ nắp nhôm 1000 ml Hủ nắp nhôm 1000 ml

Mã sản phẩm: C330

 Hủ nắp nhôm 1200 ml Hủ nắp nhôm 1200 ml

Mã sản phẩm: C332

Hủ nắp nhôm 150 ml

Kích thước: Ø67*53mm

Hủ nắp nhôm lục giác 300 ml

Kích thước: Ø67*89mm

Hủ nắp nhôm 350 ml

Kích thước: Ø85*83mm

Hủ nắp nhôm 380 ml

Kích thước: Ø50*170mm

Hủ nắp nhôm 430 ml

Kích thước: Ø70*120mm

Hủ nắp nhôm 500 ml

Kích thước: Ø85*115mm

Hủ vuông nắp nhôm 550 ml

Kích thước: Ø85*110mm

HỦ NẮP NHÔM 800 ML

Kích thước: Ø90*150mm

Hủ nắp nhôm 1000 ml

Kích thước: Ø90*180mm

Hủ nắp nhôm 1200 ml

Kích thước: Ø90*211mm

Hỗ trợ trực tuyến