Hủ nắp vặn

Hủ nắp nhôm 1000 ml Hủ nắp nhôm 1000 ml

Mã sản phẩm: C330

 Hủ nắp nhôm 1200 ml Hủ nắp nhôm 1200 ml

Mã sản phẩm: C332

Hủ nắp nhôm 1000 ml

Kích thước: Ø90*180mm

Hủ nắp nhôm 1200 ml

Kích thước: Ø90*211mm

Hỗ trợ trực tuyến