Hũ nhựa PET 1

Hủ vuông 50 Hủ vuông 50

Mã sản phẩm: A 09

Hủ vuông 900 ml Hủ vuông 900 ml

Mã sản phẩm: A 036

Hủ tròn 800 ml Hủ tròn 800 ml

Mã sản phẩm: A 028

Hủ vuông 50

Kích thước:

Hủ vuông 900 ml

Kích thước:

Hủ tròn 800 ml

Kích thước:

Hỗ trợ trực tuyến