Hũ nhựa PET

Hủ vuông 1kg9 Hủ vuông 1kg9

Mã sản phẩm: A017

Hủ tròn 2kg2 cao Hủ tròn 2kg2 cao

Mã sản phẩm: 166

Hủ vuông 1kg9

Kích thước: Ø115*175mm

Hủ tròn 2kg2 cao

Kích thước: Ø120*208mm

Hỗ trợ trực tuyến