Hũ nhựa PET 1

Hủ tròn 2kg2 cao

  • Mã sản phẩm: 166
  • Kích thước: Ø120*208mm
  • Mô tả :
Chia sẻ: Facebook twitter
Hủ vuông 50

Kích thước: 67*133mm

Hủ lục giác 50

Kích thước: Ø80*135mm

Hủ tròn 800 ml

Kích thước: 100*125mm

Hủ tròn 120 1000ml

Kích thước: Ø92*150mm

Hỗ trợ trực tuyến