HỦ NẮP NHÔM BẬT

HỦ NHÔM BẬT CÓ NẮP VẶN 500ML

Size: Ø85*110 mm

HỦ NHÔM BẬT CÓ NẮP VẶN 700ML

Size: Ø85*145 mm

HỦ NHÔM BẬT CÓ NẮP VẶN 950ML

Size: Ø85*185 mm

HỦ NHÔM CÓ RĂNG NẮP BẬT 900ML

Size: Ø90*169

Hủ nắp nhôm bật 250ML

Size: Ø90*65mm

Hủ nắp nhôm bật 400ML

Size: Ø90*90mm

Hủ nắp nhôm bật 500ML

Size: Ø90*102mm

Hủ nắp nhôm bật 540ML

Size: Ø90*112mm

Hủ nắp nhôm bật 630ML

Size: Ø90*127mm

Hủ nắp nhôm bật 700ML

Size: Ø90*150mm

Hủ nắp nhôm bật 770ML

Size: Ø90*162mm

HỦ NHÔM NẮP BẬT 850ML

Size: Ø90*177

Online support