HỦ PET NẮP NHỰA

HỦ TRÒN EO 410ML

Size: Ø62 * 150 mm

Hủ nắp hoa mai có quai - 900ML Tròn

Size: Ø90*145

HỦ NẮP HOA MAI CÓ QUAI - 1600ML TRÒN

Size: Ø130*178

Hủ nhựa PET 20ML

Size: ø54*81mm

Hủ nhựa PET 25ML

Size: Ø65*80

Hủ nhựa PET 40ML

Size: Ø73*89

Hủ nhựa PET 60ML

Size: Ø72*117 mm

Hủ lục giác 50

Size: Ø80*135mm

Hủ vuông A017

Size: Ø103*168mm

Hủ vuông 50

Size: 67*133mm

Hu nhua PET 50G

Size: Ø72*125 mm

Hủ tròn 800 ml

Size: 92*123mm

Online support