HỦ NẮP NHỰA THỦY TINH

Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh

Size: Ø83*85mm

Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh

Size: Ø83*114

Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh

Size: Ø83*147

Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh

Size: Ø89*147mm

Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh

Size: Ø89*180mm

Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh

Size: Ø89*210mm

Online support