HỦ NẮP NHÔM VẶN

Hủ nắp nhôm 150ML

Size: Ø68*52mm

Hủ nhôm vặn 200ML

Size: Ø68*73 mm

Hu nap van 250ml

Size: Ø68*86mm

Hủ nắp nhôm 300ML Tròn

Size: Ø68*100MM

Hủ nắp vặn 300ML Vuông

Size: Ø68*80mm

Hủ nắp nhôm 300ML Lục Giác

Size: Ø68*88mm

Hủ nắp nhôm 350ML

Size: Ø83*85mm

Hủ nắp nhôm 380ML

Size: Ø53*179mm

Hủ nhôm vặn 400ML Vuông

Size: Ø89*89 mm

Hủ nắp nhôm vặn 400ML tròn

Size: Ø83*90 mm

Hủ nắp nhôm 430ML

Size: Ø70*120mm

Hủ nắp nhôm 500ML

Size: Ø83*114mm

Online support