HỦ MỸ PHẨM

HỦ NẮP NHỰA VẶN 150ML HỦ NẮP NHỰA VẶN 150ML

Mã sản phẩm: ****

HỦ NẮP NHỰA VẶN 200ML HỦ NẮP NHỰA VẶN 200ML

Mã sản phẩm: ********

HỦ NẮP NHỰA VẶN 250ML HỦ NẮP NHỰA VẶN 250ML

Mã sản phẩm: **********

HỦ KEM PET TRONG NẮP NHỰA HỦ KEM PET TRONG NẮP NHỰA

Mã sản phẩm: HMP

HỦ NẮP NHỰA VẶN 150ML

Kích thước: Ø68*52 mm

HỦ NẮP NHỰA VẶN 200ML

Kích thước: Ø68*73 mm

HỦ NẮP NHỰA VẶN 250ML

Kích thước: Ø68*86mm

HỦ KEM PET TRONG NẮP NHỰA

Kích thước:

Hỗ trợ trực tuyến