HỦ NẮP NHÔM BẬT

Hủ nắp nhôm bật 250ML Hủ nắp nhôm bật 250ML

Mã sản phẩm: *****

Hủ nắp nhôm bật 400ML Hủ nắp nhôm bật 400ML

Mã sản phẩm: 304

Hủ nắp nhôm bật 500ML Hủ nắp nhôm bật 500ML

Mã sản phẩm: 305

Hủ nắp nhôm bật 540ML Hủ nắp nhôm bật 540ML

Mã sản phẩm: 308

Hủ nắp nhôm bật 630ML Hủ nắp nhôm bật 630ML

Mã sản phẩm: 306

Hủ nắp nhôm bật 700ML Hủ nắp nhôm bật 700ML

Mã sản phẩm: 411

Hủ nắp nhôm bật 770ML Hủ nắp nhôm bật 770ML

Mã sản phẩm: 307

HỦ NHÔM NẮP BẬT 850ML HỦ NHÔM NẮP BẬT 850ML

Mã sản phẩm: L850

HỦ NHÔM BẬT CÓ NẮP VẶN 500ML

Kích thước: Ø85*110 mm

HỦ NHÔM BẬT CÓ NẮP VẶN 700ML

Kích thước: Ø85*145 mm

HỦ NHÔM BẬT CÓ NẮP VẶN 950ML

Kích thước: Ø85*185 mm

HỦ NHÔM CÓ RĂNG NẮP BẬT 900ML

Kích thước: Ø90*169

Hủ nắp nhôm bật 250ML

Kích thước: Ø90*65mm

Hủ nắp nhôm bật 400ML

Kích thước: Ø90*90mm

Hủ nắp nhôm bật 500ML

Kích thước: Ø90*102mm

Hủ nắp nhôm bật 540ML

Kích thước: Ø90*112mm

Hủ nắp nhôm bật 630ML

Kích thước: Ø90*127mm

Hủ nắp nhôm bật 700ML

Kích thước: Ø90*150mm

Hủ nắp nhôm bật 770ML

Kích thước: Ø90*162mm

HỦ NHÔM NẮP BẬT 850ML

Kích thước: Ø90*177

Hỗ trợ trực tuyến