HỦ PET NẮP NHỰA

HỦ TRÒN EO 410ML HỦ TRÒN EO 410ML

Mã sản phẩm: M369

Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 350TT

Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 500TT

Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 750TT

Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C328-TT

Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C330TT

Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C332TT

Hủ tròn cao 800ml Hủ tròn cao 800ml

Mã sản phẩm: 328

Hủ tròn cao 1000ml Hủ tròn cao 1000ml

Mã sản phẩm: 330

Hủ tròn cao 1200ml Hủ tròn cao 1200ml

Mã sản phẩm: 332

HỦ TRÒN EO 410ML

Kích thước: Ø62 * 150 mm

Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*85mm

Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*114

Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*147

Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*147mm

Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*180mm

Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*210mm

Hủ tròn cao 800ml

Kích thước: Ø89*147mm

Hủ tròn cao 1000ml

Kích thước: Ø89*180mm

Hủ tròn cao 1200ml

Kích thước: Ø89*210mm

Hủ nắp hoa mai có quai - 900ML Tròn

Kích thước: Ø90*145

HỦ NẮP HOA MAI CÓ QUAI - 1600ML TRÒN

Kích thước: Ø130*178

Hỗ trợ trực tuyến