HỦ PET NẮP NHỰA

HỦ TRÒN EO 410ML HỦ TRÒN EO 410ML

Mã sản phẩm: M369

Hủ nhựa PET 20ML Hủ nhựa PET 20ML

Mã sản phẩm: VG20

Hủ nhựa PET 25ML Hủ nhựa PET 25ML

Mã sản phẩm: M368

Hủ nhựa PET 40ML Hủ nhựa PET 40ML

Mã sản phẩm: P40

Hủ nhựa PET 60ML Hủ nhựa PET 60ML

Mã sản phẩm: P60

Hủ lục giác 50 Hủ lục giác 50

Mã sản phẩm: Y100

Hủ vuông A017 Hủ vuông A017

Mã sản phẩm: A017

Hủ vuông 50 Hủ vuông 50

Mã sản phẩm: A 09

Hủ nhựa PET 50G Hủ nhựa PET 50G

Mã sản phẩm: P50

Hủ tròn 800 ml Hủ tròn 800 ml

Mã sản phẩm: A 028

HỦ TRÒN EO 410ML

Kích thước: Ø62 * 150 mm

Hủ nắp hoa mai có quai - 900ML Tròn

Kích thước: Ø90*145

HỦ NẮP HOA MAI CÓ QUAI - 1600ML TRÒN

Kích thước: Ø130*178

Hủ nhựa PET 20ML

Kích thước: ø54*81mm

Hủ nhựa PET 25ML

Kích thước: Ø65*80

Hủ nhựa PET 40ML

Kích thước: Ø73*89

Hủ nhựa PET 60ML

Kích thước: Ø72*117 mm

Hủ lục giác 50

Kích thước: Ø80*135mm

Hủ vuông A017

Kích thước: Ø103*168mm

Hủ vuông 50

Kích thước: 67*133mm

Hủ nhựa PET 50G

Kích thước: Ø72*125 mm

Hủ tròn 800 ml

Kích thước: 92*123mm

Hỗ trợ trực tuyến