Hũ nhựa PET 1

Hủ nhựa PET 20ml

  • Mã sản phẩm: VG20
  • Kích thước: ø54*81mm
  • Mô tả :
Chia sẻ: Facebook twitter
Hủ nhựa PET 50G

Kích thước: Ø72*117 mm

Hủ lục giác 50

Kích thước: Ø80*135mm

Hủ vuông 50

Kích thước: 67*133mm

Hủ nhựa PET 60G

Kích thước: Ø72*125 mm

Hỗ trợ trực tuyến