HỦ NẮP NHỰA VẶN

Hủ tròn cao 800ml Hủ tròn cao 800ml

Mã sản phẩm: 328

Hủ tròn cao 1000ml Hủ tròn cao 1000ml

Mã sản phẩm: 330

Hủ tròn cao 1200ml Hủ tròn cao 1200ml

Mã sản phẩm: 332

Hủ tròn cao 800ml

Kích thước: Ø89*147mm

Hủ tròn cao 1000ml

Kích thước: Ø89*180mm

Hủ tròn cao 1200ml

Kích thước: Ø89*210mm

Hỗ trợ trực tuyến