HỦ PET NẮP NHỰA

Hủ vuông 900 ml Hủ vuông 900 ml

Mã sản phẩm: A 036

Hủ tròn 120 1000ml Hủ tròn 120 1000ml

Mã sản phẩm: A011

Hủ tròn 120 1200ml Hủ tròn 120 1200ml

Mã sản phẩm: '012

HỦ NHỰA NẮP CÓ QUAI XÁCH HỦ NHỰA NẮP CÓ QUAI XÁCH

Mã sản phẩm: NAPQUAI

Hủ vuông 900 ml

Kích thước: 95*135mm

Hủ tròn 120 1000ml

Kích thước: Ø92*150mm

Hủ tròn 120 1200ml

Kích thước: Ø97*147mm

HỦ NHỰA NẮP CÓ QUAI XÁCH

Kích thước:

Hỗ trợ trực tuyến