Hũ nhựa PET 1

Hủ tròn 120 1200ml

  • Mã sản phẩm: '012
  • Kích thước: Ø97*147mm
  • Mô tả :
Chia sẻ: Facebook twitter
Hủ vuông 50

Kích thước: 67*133mm

Hủ lục giác 50

Kích thước: Ø80*135mm

Hủ tròn 800 ml

Kích thước: 100*125mm

Hủ tròn 120 1000ml

Kích thước: Ø92*150mm

Hỗ trợ trực tuyến