HỦ PET NẮP NHỰA

Hủ tròn 800 ml

  • Mã sản phẩm: A 028
  • Kích thước: 92*123mm
  • Mô tả :
Chia sẻ: Facebook twitter

Đang cập nhật ...

HỦ TRÒN EO 410ML

Kích thước: Ø62 * 150 mm

Hủ nắp hoa mai có quai - 900ML Tròn

Kích thước: Ø90*145

HỦ NẮP HOA MAI CÓ QUAI - 1600ML TRÒN

Kích thước: Ø130*178

Hủ nhựa PET 20ML

Kích thước: ø54*81mm

Hỗ trợ trực tuyến