HỦ PET NẮP NHỰA

Hủ lục giác 50

  • Mã sản phẩm: Y100
  • Kích thước: Ø80*135mm
  • Mô tả :
Chia sẻ: Facebook twitter
HỦ TRÒN EO 410ML

Kích thước: Ø62 * 150 mm

Hủ nắp hoa mai có quai - 900ML Tròn

Kích thước: Ø90*145

HỦ NẮP HOA MAI CÓ QUAI - 1600ML TRÒN

Kích thước: Ø130*178

Hủ nhựa PET 20ML

Kích thước: ø54*81mm

Hỗ trợ trực tuyến