Hủ nắp nhôm 1200 ml

 Hủ nắp nhôm 1200 ml Hủ nắp nhôm 1200 ml

Mã sản phẩm: C 332

Hủ nắp nhôm 1200 ml

Kích thước:

Hỗ trợ trực tuyến