HỦ PET NẮP NHỰA

HỦ TRÒN EO 410ML HỦ TRÒN EO 410ML

Mã sản phẩm: M369

Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 350TT

Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 500TT

Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: 750TT

Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C328-TT

Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C330TT

Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh

Mã sản phẩm: C332TT

HỦ NẮP NHỰA VẶN 150ML HỦ NẮP NHỰA VẶN 150ML

Mã sản phẩm: ****

HỦ NẮP NHỰA VẶN 200ML HỦ NẮP NHỰA VẶN 200ML

Mã sản phẩm: ********

HỦ NẮP NHỰA VẶN 250ML HỦ NẮP NHỰA VẶN 250ML

Mã sản phẩm: **********

Hủ tròn cao 800ml Hủ tròn cao 800ml

Mã sản phẩm: 328

Hủ tròn cao 1000ml Hủ tròn cao 1000ml

Mã sản phẩm: 330

HỦ TRÒN EO 410ML

Kích thước: Ø62 * 150 mm

Hủ 350ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*85mm

Hủ 500ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*114

Hủ 750ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø83*147

Hủ 800ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*147mm

Hủ 1000ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*180mm

Hủ 1200ML nắp nhựa thủy tinh

Kích thước: Ø89*210mm

HỦ NẮP NHỰA VẶN 150ML

Kích thước: Ø68*52 mm

HỦ NẮP NHỰA VẶN 200ML

Kích thước: Ø68*73 mm

HỦ NẮP NHỰA VẶN 250ML

Kích thước: Ø68*86mm

Hủ tròn cao 800ml

Kích thước: Ø89*147mm

Hủ tròn cao 1000ml

Kích thước: Ø89*180mm

Hỗ trợ trực tuyến