HỦ NẮP NHÔM VẶN

Hủ nắp vặn 500ML Hủ nắp vặn 500ML

Mã sản phẩm: C310

HỦ NHÔM VẶN 680ML TRÒN HỦ NHÔM VẶN 680ML TRÒN

Mã sản phẩm: F424

Hủ nhôm vặn 520ML Tròn Hủ nhôm vặn 520ML Tròn

Mã sản phẩm: F422

Hủ vuông nắp nhôm 550ML Hủ vuông nắp nhôm 550ML

Mã sản phẩm: B351

Hủ nhôm vặn 750ML Tròn Hủ nhôm vặn 750ML Tròn

Mã sản phẩm: B317

HỦ NẮP NHÔM 800 ML HỦ NẮP NHÔM 800 ML

Mã sản phẩm: C328

Hủ nắp nhôm 1000 ml Hủ nắp nhôm 1000 ml

Mã sản phẩm: C330

 Hủ nắp nhôm 1200 ml Hủ nắp nhôm 1200 ml

Mã sản phẩm: C332

Hủ nắp vặn 500ML

Kích thước: Ø89*100 mm

HỦ NHÔM VẶN 680ML TRÒN

Kích thước: Ø75*152 mm

Hủ nhôm vặn 520ML Tròn

Kích thước: Ø75*122 mm

Hủ vuông nắp nhôm 550ML

Kích thước: Ø83*110mm

Hủ nhôm vặn 750ML Tròn

Kích thước: Ø83*147 mm

HỦ NẮP NHÔM 800 ML

Kích thước: Ø89*147mm

Hủ nắp nhôm 1000 ml

Kích thước: Ø89*180mm

Hủ nắp nhôm 1200 ml

Kích thước: Ø89*210mm

Hỗ trợ trực tuyến